Փաստաթղթեր

2017 թվականի նախահաշվի նախագիծ

2017 թվականի հաստիքացուցակ

2017 թվականի նախահաշիվ

2017 թվականի ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքեր

2017-թվականի-ՊՈԱԿ-ի-ծրագրային ցուցանիշներ

2017 թվականի ֆինանսական եռամսյակային հաշվետվություն

2018 թվականի նախահաշվի նախագիծ (2018 թվականի բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել)

2017 թվականի ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքեր 01.01.2017թ-30.10.2017թ

2018 թվականի դպրոցի բյուջեի նախագծի քննարկման և խորհրդի կողմից հավանության արժանացման վերաբերյալ նիստի արձանագրություն

2017 թվականի ֆինանսական չորրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2018 թվականի ֆինանսական առաջին եռամսյակային հաշվետվություն

2018 թվականի ֆինանսական երկրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2018 թվականի ֆինանսական երրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2019 թվականի նախահաշվի նախագիծ

2018 թվականի ֆինանսական չորրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2019 թվականի հաստիքացուցակ

2019 թվականի ֆինանսական առաջին եռամսյակային հաշվետվություն

2019 թվականի առաջին կիսամյակի ծախսերի և պարտքերի մասին ֆինանսական հաշվետվություն

Հաշվետվություն 

2019 թվականի երրորդ եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվություն 

2020 թվականի նախահաշվի նախագիծ

2019 թվականի Մանկավարժական խորհրդի արձանագրություն N4

2019 թվականի ֆինանսական չորրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2020 թվականի ֆինանսական առաջին եռամսյակային հաշվետվություն

2020 թվականի Մանկավարժական խորհրդի արձանագրություն N5

Առաջին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվություն_signed

2020 թվականի երրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2021թվականի նախահաշվի նախագիծ

2020 թվականի չորրորդ եռամսյակի դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն

2021 թվականի ֆինանսական առաջին եռամսյակային հաշվետվություն

2021 թվականի երրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2022 թվականի նախահաշվի նախագիծ

2021 թվականի ֆինանսական չորրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2022 թվականի ֆինանսական առաջին եռամսյակային հաշվետվություն

2022 թվականի ֆինանսական երկրորդ եռամսյակային հաշվետվություն